Bridge är förmodligen det häftigaste kortspelet.
För att bli bra krävs en hel del träning.
Denna kostnadsfria webbplats erbjuder en digital lösning för lärare över hela världen.

Webbplatsen är uppdelad i två avsnitt

Skapa-sida

Läraren väljer mellan:
Minibridge, spel utan budgivning eller vanlig bridge, där eleven ska både bjuda och spela.
Därefter skapar läraren en länk som eleven använder för att komma till given.

Spela-sida

Elever spelar denna giv gratis,
när som helst och så ofta de vill
mot robotar som inte gör några misstag,
enligt de pedagogiska valen av deras lärare.

Skapa sida 1/8

Laddar ner en giv

Ladda ner en av dina filer (till vänster),
och välj sedan en giv bland dem (till höger).
Filformaten PBN och DUP stöds.
Många program (gratis eller inte) låter dig skapa dessa filer.
Obs: Det är inte möjligt att skapa en URL för att spela flera givar.

Skapa sida 2/8

Diagram över given

Diagrammet för den valda given visas. Du kan ochkså lägga in korten för hand. Spelföraren, oavsett om han är elev eller robot, kommer alltid att sitta i Syd, och träkarlen sitter Nord.
Du väljer var eleven ska sitta i övre högra delen:
Spelaren sitter Syd, Spelaren sitter Öst eller Spelaren sitter Väst
Du kan rotera given genom att klicka på knappen för Rotera i nedre delen av sidan. Du kan skriva in en del av given och därefter komplettera med knappen för Komplettera given.
Du kan alltid korrigera din giv med tangentbordet. Kontrakt och utspelskort fylls i motsvarande rutor (se nedan).

Skapa sida 3/8

Kortspel

Skriv in men tangentbordet.
Varje stick (komplett eller inte) läggs in på en enda rad. Kort skrivs med symbolen för deras färg (S för s, H för 3, D för 4 och C för c) följt av deras värde (A, K, Q, J, 10… 2). (A, K, Q, J, 10… 2).
I exemplet motsattnedan kommer kortspelet att börja på detta sätt utan att eleven kan interagera:
Första sticket: Utspel spaderkung, hjärtersex från träkarlen, spadertre av Öst, spaderess av Syd; 2:a sticket: Klövertre från Syd, klövertio av Väst och nu kan eleven ta över spelet.
Om du bara vill skriva in utspelet, skriv bara ett kort tex SK för spaderkung.
Var försikig! Roboten använder inte markeringar. Om du inte skriver in ett utspelkort så hittar roboten alltid det bästa utspelet på aktuell giv, villket kan vara udda jämfört med vad som kan anses vara det normala. Läraren bör allstå skriva in utspelet om inte eleven har utspelet.

Skapa sida 4/8

Kommentar (av kortspelet)

Varje kort so; skrivits in i föregående avsnitt kan kommenteras av läraren för att visas för eleven.
För att göra detta, ange numrerade referenser i Kortspel ssektionen i formen =n= efter önskade kort (skriv in ett mellanslag mellan kortet och denna referens).
Motsavarande siffra n kommer att visas i Kommentars rutan. Där är det möjligt att skriva in den text du vill ska synas efter att eleven har spelat ett kort.
I exemplet ovan visas meddelandet ”Högsta från sekvens” efter att spaderkungen har spelats (”SK =1=”).

Skapa sida 5/8

Spelform, zoner och förvänstat resultat

Att ange dessa uppgifter är valfritt. Det förväntade resultatete är antalet stick som ska vinnas av den spelförande sidan.
Om eleven sitter i Syd, spelar 4 spader och ska försöka göra ett övetrick, ange 11 stick.
Om detta resultat inte anges kommer det förväntade resultatet att vara jämn hemgång som standard. If this result is not indicated, the expected result will be by default the number of tricks needed to make the contract.
Dessa uppgifter kommer endast att användas för att gratulera eleven efter avslutat spel.
3 stjärnor om det förväntade resultatet (eller bättre) uppnås,
2 stjärnor för ett stick färre
1 stjärna för två stick färre
ingen stjärna annars.

Skapa sida 6/8

Bud och kommentarer (av budgivningen)

Klicka på givens position för att ändra den. Klicka på Bud för att öppna rutan. Skriv in budgivningen, eller bara slutbud utan budgivning.
I "Minibridge"-läget kommer kontraktet att beräknas på spelsidan enligt HP och fördelningsmetoden. Om du anger ett kontrakt och väljer ett "Minibridge"-läge, kommer det att visas om detta kontrakt och det beräknade kontraktet skilijer sig åt.
Du kan alertera ett bud genom att klicka på A efter att budet har lagts. Du kan kommentera ett bud genom att klicka på det: kommentaren kommer att visas i kommentarsektionen nedan efter att ha validerats.
Klicka på Slutför för att slutföra auktionen.

Skapa sida 7/8

Undervisning

Val av spel:
Utan träkarl funkar bra innan vi introducerar den här delen av spelet. Det kommer bara att vara sangkontrakt, där eleven ska vinna så många stick som möjligt.
Med träkarl men Utan budgivning följande lägen:
— “Visa inte något“ för sangspel och målet att vinna maximalt antal stick;
— “Vis trumf“ för Trumf eller sangspel och målet att ta maximalt med stick;
— “Visa trumf och antalet stick som ska klaras av“;
— “HP Minibridge“ (endast sangkontrakt);
— “DH Minibridge“.
Med träkarl och Med budgivning följande lägen:
— “Låt användaren bjuda”, den vanligaste inställningen: Här måste eleven bjuda samma bud som läraren har skrivit in. Övriga bud bjuds automatiskt av datorn som läraren hat skrivit in.
— “Visa bara budgivningen”, här har läraren skrivit in budgivningen och eleven kan inte bjuda utan det sköts av datorn. Efter avslutad budgivning kan eleven spela given.

Skapa sida 8/8

Skapa knapp

Du kan klicka på knappen Generera för att:
→ Spela given genom att klicka direct på länken;
→ Kopiera länken för att sticka till eleverna (genom att klicka på ikonen );
→ Ladda ner PBN filen för den genererade given.
Denna fil tillåter hantering av de flesta kommersiella maskiner och innehåller den genererade länken.

Spela sida 1/2

Gränssnittet

På den angivna URL en kommer spelet att äga rum enligt de parameter som läraren valt. När som helst kan spelaren klicka på en av de två följande knapparna:
Att göra anspråk på ett visst antal trick
Systemet kommer att acceptera anspråket om och endast om antalet stick som görs anspråk på är det maximala antalet stick som kan uppnås.
Att be om hjälp
Systemet kommer att ge eleven rätt bud, eller ett av det bästa kortet som ska spelas.

Play Page 2/2

Frågor

Jur bjuder systemet?
Systemet bjuder egentligen inte: det återger bara de bud som läraren har lagt in och ber eleven att bjuda, på sin tur.
I “Minibridge“-läge ger den spelföraren fördelningen och antalet HP för hans partner. Spelföraren bestämmer sedan det slutliga kontraktet. Beslustabellen visas bakom knappen .
Hur hanterar systemet kortspelet?
Systemet spalar alltid ett optimalt kort med de fyra händerna: ger därför aldrig upp ett stick. Den använder Bo Haglunds implementering av DDS (Apache 2.0 licensierad).
Inget signalsystem används: se till att ange utspelet om det behövs.