Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Άρθρο 1Σκοπός

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ή Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης παρέχουν ένα νομικό πλαίσιο για τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου bridge-training.com (εφεξής «ο Ιστότοπος»).
Συνιστώντας το συμβόλαιο μεταξύ του Jean-Pierre Desmoulins (εφεξής «Ο Εκδότης») και του χρήστη, πρόσβαση στον ιστότοπο, πρόσβαση σε αυτήν την πλατφόρμα σημαίνει αποδοχή αυτών των Όρων.

Άρθρο 2Νομικές Ειδοποιήσεις

Ιδιοκτήτης — Συγγραφέας — Εκδότης
Διευθυντής της έκδοσης

Jean-Pierre Desmoulins
Μικροεπιχειρηματίας
5 rue François Bougault
92150 SURESNES
FRANCE
SIRET Number: 515 345 023 00037
E-mail: @

Web Hosting

O.V.H. Groupe SAS
2 rue Kellerman
59100 ROUBAIX
FRANCE
https://www.ovh.com
Phone: +33 (0)9 72 10 10 07

Άρθρο 3Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος www.bridge-training.com επιτρέπει την πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες δωρεάν:
Δημιουργία διανομής μέσω URL
Παίξιμο αυτής της διανομής.
Ο Ιστότοπος είναι προσβάσιμος δωρεάν από οπουδήποτε από οποιονδήποτε χρήστη με πρόσβαση στο Internet. Όλες οι χρεώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες (εξοπλισμός υπολογιστών, σύνδεση στο Διαδίκτυο…) είναι ευθύνη του Χρήστη.
Για λόγους συντήρησης ή άλλους λόγους, η πρόσβαση στον Ιστότοπο ενδέχεται να διακοπεί ή να ανασταλεί από τον Εκδότη χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση.

Άρθρο 4Ιδιοκτησια

Ο Ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία του Εκδότη.
Διατίθεται στον Χρήστη χωρίς αποκλειστική πρόσβαση στους παρόντες Όρους. Ο Εκδότης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακρίβεια και ενημέρωση όλου του περιεχομένου του Ιστότοπου του αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχει είναι πάντα πλήρεις, ακριβείς, εξαντλητικές και χωρίς λάθη.
Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει ή να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου. Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις URL που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν ενδέχεται να γίνουν απρόσιτες ή να οδηγήσουν σε τροποποιημένο περιεχόμενο.

Άρθρο 5Πνευματική Ιδιοκτησία & Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα κείμενα, τα σχόλια, οι εικόνες και οι εικόνες που αναπαράγονται σε αυτόν τον Ιστότοπο προστατεύονται από πνευματική ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα.
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αντιγραφή, μερική ή ολική, αυτού του Ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη άδεια του δημιουργού και του κατόχου αυτού του Ιστότοπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.
Τα δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης στον Ιστότοπο δεν πρέπει να από την αρχική τους φύση ιδίως, παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή συγγενικά δικαιώματα. Ο Χρήστης αποδέχεται όταν χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ότι τα δεδομένα που εισάγονται και οι διευθύνσεις URL που δημιουργούνται ενδέχεται να είναι διαθέσιμα χωρίς αποζημίωση και επαναχρησιμοποιείται ελεύθερα από τον Εκδότη και άλλους χρήστες. Δεν αποθηκεύεται σύνδεση μεταξύ της ταυτότητας του χρήστη και των δεδομένων που έχουν εισαχθεί ή/και των διευθύνσεων URL που δημιουργούνται.
Σε περίπτωση παραβίασης, ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των σχολίων πρέπει να αναφέρει τις Διευθύνσεις URL των παραβατικών διανομών καθώς και αποδεικτικά στοιχεία προς @. Αυτά τα δεδομένα θα γίνουν μη προσβάσιμη εντός της εργάσιμης εβδομάδας μετά την αναφορά.

Άρθρο 6Ευθύνη

Ο Εκδότης αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση που μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές οποιουδήποτε είδους, άμεσο ή έμμεσο, που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του Ιστότοπο. Γενικά, ο Εκδότης αρνείται κάθε ευθύνη για τη χρήση που μπορεί να προκύψει από τη χρήση Ιστότοπου. Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς πληροφοριών σε ιστότοπο τρίτων ή τροποποίησης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εκ μέρους του Εκδότη.
Ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για όλα τα υπερκείμενα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υπολογιστή που χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, την ύπαρξη συνδέσμου που δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση ευθύνης. Ο Εκδότης δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει καμία δέσμευση σχετικά με τοποθεσίες τρίτων και δεν θα φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία συνδέσμου υπερκειμένου σε αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς τη ρητή συμφωνία του Εκδότη.
Ο Εκδότης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο εξυπηρετητής είναι 7/7, 24/24, χωρίς ιούς και ότι τα αρχεία που είναι προσβάσιμα μέσω λήψης σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι απαλλαγμένα από ιούς ή σφάλματα λειτουργίας. Εφόσον οι ιοί μπορούν να μεταδοθούν μέσω του Διαδικτύου, συνιστούμε στους χρήστες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τον υπολογιστή τους από οποιαδήποτε εισβολή, έναντι οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του υπολογιστή του Χρήστη ή τα δεδομένα που ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σύνδεση και την πλοήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Webmaster μας στην ακόλουθη διεύθυνση: @.

Άρθρο 7Διάρκεια της Σύμβασης

Η σύμβαση αυτή ισχύει για αόριστο χρόνο. Η έναρξη χρήσης των υπηρεσιών του Ιστότοπου σηματοδοτεί την εφαρμογή της σύμβασης σε σχέση με τον Χρήστη.

Άρθρο 8Applicable Law

Η ερμηνεία, η εγκυρότητα και η εκτέλεση του Ιστότοπου που περιγράφονται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης υπόκεινται στο γαλλικό δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφωνίας, η δικαιοδοσία αποδίδεται στα δικαστήρια του Παρισιού, παρά την πληθώρα κατηγορουμένων ή την αξίωση εγγύησης.